top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

انعكاس سفر هما ارجمند به فرانسه در رسانه ها

Updated: Sep 19, 2021

انعكاس سفر هما ارجمند به فرانسه در رسانه ها

جلیل بهروزی

۳۰ اكتبر ۲۰۰۵

گشت اروپایی هما ارجمند كه توسط سازمان آزادی زن ترتیب داده شده بود در فرانسه با استقبال وسیع مواجه شد و دستاوردهای بسیاری را به همراه داشت. یكی ازهدف اصلی این گشت یعنی ایجاد یك رابطه محكم با سازمانها و فعالین حقوق زنان٬ جنبش ترقی خواهی و سكولار جهت پیش برد یك مبارزه بین المللی علیه اسلام سیاسی٬ در این كشور بیشترین ماحصل را به بار آورد كه میتواند سرمایه عظیمی برای تامین پیروزیهای بزرگ در این عرصه بدل ساخت. در سفر هما ارجمند به اروپا مینا احدی نیز با او در آلمان٬ هلند و فرانسه بعنوان سخنگوی كمپین علیه اعدام و سنگسار همراه بود و سخنرانیهایی نیز ایراد كرد.

اما رسانه ها. كار بسیار سختی بود كه بتوان انعكاس این سفر و اخبار دیدارها٬ جلسات و كنفرانسهایی كه در فرانسه با حضور هما ارجمند و مینا احدی صورت گرفت در رسانه ها را بدون حضور مستقیم و بدون دسترسی به هما و مینا و از راه دور تهیه كرد. با این وصف طی تماس با خود سازمان دهندگان برنامه ها در فرانسه توانستم به بخشی از رسانه ها دست یابم. البته این دوستان٬ چون میشل وینس٬ جوسلین كلارك و نیكل به من قول دادند كه در این رابطه كماكان مرا در جریان بگذارند.

*همانطور كه قبلا به اطلاع رساندیم قبل از سفر هما ارجمند به فرانسه روزنامه لوموند در تاریخ ۲۱ اكتبر درباره زندگی هما٬ كمپین و پیروزی او بر علیه مذهب و اسلام با تفصیل نوشته بود و حتی این كه در تاریخهای ۲۴ تا ۲۸ در شهرهای پاریس و لیون برنامه خواهد داشت.

اما از دیگر رسانه هایی كه چه قبل از رسیدن او به پاریس و چه در طول اقامتش در فرانسه از فعالیتهایش٬ دیدارها٬ جلسات او و نطراتش نوشتند میتوان اینها را نام برد:

* فرانس پرس خبرگزاری اصلی فرانسه٬ در تاریخ ۲۵ اكتبر تحت عنوان این كه كانادا باید مدل فرانسه در مبارزه با پوشش اسلامی را دنبال كند از هما ارجمند نقل و قول آورده و از او بعنوان رهبر جنبش علیه شكل گیری داوری مذهبی در كانادا نام میبرد. این خبرگزاری همچنین بر این گفته او تاكید میگذارد٬" كودكان تا زیر ۱۶ سال باید از هر گونه مذهب آزاد باشند."

* روزنامه لیبراسیون نیز در تاریخ ۲۶ اكتبر با این عنوان كه: "كانادا: سیستم قضایی در را بروی اسلام باز میكند". این گفته را از هما نقل میكند كه نه گفتن به این دادگاهها معنی اش نه گفتن به خواست خدا بود. سپس با جزئیات به زندگی و مبارزه هما و سفر اروپایی آن میگوید و بخصوص بر برنامه هایی كه در فرانسه پیش روی دارد اشاره میكند.

*در روزنامه پروگرس شهر لیون نیز دو روز متوالی ۲۶ و ۲۷ اكتبر با عكس و تفصیل از سفر هما به فرانسه٬ از رهبریش در جدال علیه دادگاههای اسلامی و پیروزی او در این نبرد صحبت میشود. یكی از عنوانهای مطلب این روزنامه چنین است " بورقه پرچم اسلام سیاسی است. این را هما ارجمند در سخنرانیش در لیون گفته است". این روزنامه در مطلب بعدی از استقبال شهرداری شهر لیون و شهردار از هما بعنوان مبارزی علیه اسلام سیاسی كه از كانادا آمده است صحبت میكند.

* روزنامه میترو با هما ارجمند مصاحبه ای ترتیب داد و در تاریخ ۲۷ اكتبرعینا بخشهایی از آن را درج كرد. با این عنوان "هما ارجمند مبارزی كانادایی با اصلیت ایرانی دادگاههای اسلامی را به مصاف كشید".

*روزنامه امانیته متعلق به حزب كمونیست فرانسه نیز یك مقاله با امضا مینا كاسی Mina Kaci را به توضیح مبارزه هما ارجمند بعنوان یك مبارزه جنبش زنان علیه دادگاههای اسلامی در تاریخ ۲۸ اكتبر اختصاص داد. در این مقاله به این تاكید گذاشته میشود كه مولتی كالچرالیسم تا كجا میخواهد به پیش رود؟ و این كه هما همانطور كه اسلام و قوانین آن را به جدال كشیده است بر علیه مولتی كالچرالیسم نیز مبارزه میكند. سپس نام سازمانها و شخصیتهایی كه با او دیدار داشته اند را نام میبرد.

همچنین میدانیم كه خبرگزاری بی بی سی و رادیو فرانسه بخش فارسی و چندین ژورنالیست و خبرنگار دیگر در اجلاسهای مختلف حضور داشته اند و یا به هما ارجمند مصاحبه داشتند ولی تا حال نتوانستیم به گزارشهایی آنها دسترسی پیدا كنیم. همچنین در سایتهای الكترونیكی از جمله٬ سایت "لایسته و فمینسم" و "ل.كروكس .كام" گزارشهایی از این سفر درج شده است . تا زمان تهیه این گزارش از انعكاس نشستها و دیدارهای هما ارجمند در شهر مارسی در رسانه ها خبری دریافت نكرده ایم.


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page