top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

به نسل کشی مردم فلسطین باید پایان داد!


کشتار بیرحمانه مردم بی دفاع مردم اسرائیل توسط حماس، این جریان سیاه اسلامی و ضد بشری در تاریخ ۷ اکتبر ضمن آن که لکه ننگ جدیدی را بر تاریخ قساوت و کشتار جنبش اسلام سیاسی اضافه کرد بلکه مستمسک جدیدی به حاکمیت نژادپرست و راست اسرائیل داد تا دور جدیدی از کشتار بیرحمانه مردم فلسطین ساکن غزه را در باره آغاز کند و تا همین جا بیش از ده هزار انسان که بالای چهار هزار نفر آن را شامل کودکان میشود جان خود را از دست داده اند. رژیم اپارتاید اسرائیل با قطع آب و برق، آذوقه و سوخت و سپس با تهاجم همجانبه زمینی, هوایی و دریایی یک نسل کشی وسیع را پیش گرفته است. در این میان کشورهای غربی و در راس آن امریکا با حمایت همه جانبه سیاسی، مالی و نظامی تا مرفق دستانشان به خون کودکان بیگناه فلسطینی آغشته است. صحنه های تل خرابه های غزه و آوارگان بی پناه و زخمی و کودکانی که ترس و وحشت در نگاهشان و رعشه در وجودشان حکایتی جز یک جنساید آشکار ندارد كمپين بين المللي بستن سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي بر خواسته های زیر تاکید می کنیم . این نسل کشی بدون هیچ اما و شرایطی باید پایان یابد. - آتش بس فوري بر قرار شود. -آب و برق و سوخت غزه هر چه سریعتر باید تامین شود. -مراکز درمانی و بیمارستانها هرچه سریعتر مرمت و راه اندازی شوند. -مردم آواره و بي سر پناه هرچه سریعتر اسکان داده شده و انهایی را که خواهان پناهندگی به کشورهای امن هستند هر چه سریعتر انتقال دهند. -كوچ اجباري مردم غزه بايد متوقف شود. -مواد غذایی و بهداشتی مردم غزه تامین شود و کودکان از مراقبتهای ویژه برخوردار گردند. -محدوديتهاي موجود در مقابل رسيدن كمكها انساني متوقف شود. -نیروهای سازمان ملل در غزه مستقر تا شرایط برای شکل گیری یک ارگان مردمی اداره امور فراهم گردد. -عاملین کشتارمردم غیر نظامی و جنایتکاران جنگی باید شناسایی و در دادگاههای بین المللی محاکمه شوند. -حامیان تروریست اسلامی و حماس و در راس آن جمهوری اسلامی هر چه بیشتر منزوی و از سازمانهای بین المللی اخراج و سفارتخانه هایشان بسته شوند. -طرح صلح پایدار و دو دولت مستقل یکبار دیگر پیگری و به اجراع درآید. هما ارجمند مسئول كمپين بين المللي بستن سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ٦

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page