top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

بیانیه کنفرانس نسل کشی در غزه، جنبش حق زن کجا می ایستد؟

Updated: Mar 29

 

نسل کشی در غزه، جنبش حق زن کجا میایستد؟

ما نگرانی عمیق خود را نسبت به مصیبت بیش از دو میلیون انسان در غزه، که توسط اسرائیل و با همکاری کامل آمریکا و هیات حاکمه غرب کشتار می شوند و در قحطی و گرسنگی اسیر و گرفتارند، ابراز می کنیم.

ما نسل کشی در غزه را که نزدیک به شش ماه ادامه داشته، قویا محکوم می کنیم. تاکنون بیش از 32 هزار انسان کشته شده  که 13 هزار نفر آن کودک اند، هزاران نفر مجروح و ناپدید شده اند. برای اولین بار در تاریخ این نسل کشی بخوبی مستند شده است، از قضا توسط قربانیان آن.

ما خواستار آتش بس فوری و دائمی، کمک های فوری بشر دوستانه، بازگشت آوراگان و بازسازی مناطق ویران شده هستیم. ما در کنار مردم فلسطین ایستاده ایم. ما از همه جنبش ها  و سازمان های مترقی، آزادیخواه، برابری طلب در جهان، بویژه سازمان های کارگری و مدافع حقوق زن، می خواهیم که قویا از عدالت و انسانیت و از حق مردم فلسطین دفاع کنند. 

این یک لحظه تاریخی است که گفتار و عمل ما حائز اهمیت بسیار است. در دنیای واقعی، سکوت به معنای ایستادن در کنار متجاوز، قاتل و ستمگر است.

در وضعیت وخیمی قرار داریم. دولت ها آزادی های فردی و سیاسی و حقوق مدنی را بشدت مورد حمله قرار داده اند. سانسور هر صدای مخالف، ممنوعیت تظاهرات اعتراضی در غرب به یک امر متداول بدل شده است. دفاع از عدالت بمعنای وسیع کلمه، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی هر انسان شریف و با وجدان است. ما جهانیان را فرا می خوانیم تا از حق مردم فلسطین دفاع کنند. حل مساله فلسطین مهمترین و مبرم ترین مساله عصر ماست.

حکومت های غربی، در راس آن آمریکا باید بخاطر وحشگیری، شرکت در و حمایت از یک قتل عام، بخاطر دروغ پراکنی و ریاکاری  قویا محکوم شوند. دنیا نقاب دروغ و فریب را دریده است.

25 مارس 2024-  8 فروردین 

امضاء کنندگان:

اولین آکارد، لبنان؛

هما ارجمند، کمپین جهانی برای یک سیستم آموزشی سکولار، ایران؛

شفیا اوترباه، فمینیست لائیک، فرانسه؛

  سواَد بابا آیسا، فمینیست لائیک، فرانسه؛

 اوایشا بختی، الجزایر؛

هلاله طاهری، مدیر اجرایی بنیاد زن و جامعه، ایران؛

دالالا عبدل گانی- نویسنده، فلسطین/سوئد؛

بوتینا کانان خوری، فیلم ساز، فلسطین- ساحل غربی؛

کتو کورتس خالیس، انستیتوی فمینیست قفقاز،

آذر ماجدی، سازمان آزادی زن- ایران؛

ماریا هاگبری، نویسنده و فعال حقوق زن، سوئد.

- 


14 views0 comments

Commentaires


bottom of page