top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

تظاهرات اتحادیه های کارگری دانمارک در حمایت از مبارزات مردم و جنبش کارگری ایران

Updated: Jan 24, 2023


فراخوان اتحاديه هاى كارگرى دانمارك

تظاهرات اتحادیه های کارگری دانمارک در حمایت از مبارزات مردم و جنبش کارگری ایران

کپنهاک، Rådhuspladsen چهارشنبه 8 فوریه ساعت 16:30 جنبش مردم ایران بر علیه رژیم جمهوری اسلامی، با تظاهراتها در سطح شهرها در سراسر ایران، به همراه اعتصابات در مراکز و رشته های کاری مختلف وارد چهارمین ماه خود شده است. روز 8 فوریه جنبش کارگری دانمارک با تظاهرات در میدان شهرداری شهر کپنهاک همبستگی خود را با مبارزات مردم ایران اعلام میکند. در این روز، اتحادیه های کشورهای دیگر نیز حمایت خود را از جنبش مردم ایران اعلام میکنند. امروز مردم ایران، مبارزه ای با اهمیت و شجاعانه ای را در راه کسب آزادی پیش میبرند. تاکنون بیش از 500 نفر در این مبارزه جان باختند که 69 نفر آنها کودک میباشند و هزاران نفر زندانی شده اند. رژیم ایران شروع به اعدام تظاهرکنندگان زندانی کرده است. تعداد زیادی از فعالین کارگری تنها به خاطر خواست ابتدائی ترین مطالبات بر حق و شناخته شده دستگیر شده و در زندان به سر میبرند. هر تلاشی برای متحد و متشکل کردن کارگران بشدت سرکوب میشود و فعاللین کارگری با اخراج از کار، آزار و اذیت و زندان مواجه میشوند. ما اتحادیه های کارگری دانمارک از مبارزات مردم ایران برای آزادی و برابری و رفاه حمایت میکنیم و خواهان: 1- توقف فوری اعدامها، 2- آزادی فوری همه دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی، 3- آزادی برای تشکیل تشکلهای سیاسی و کارگری و حق تشکیل ازاد تظاهرات و میتینگ، 4- لغو تبعیض جنسی و حجاب اجباری زنان، هستیم اتحادیه های برگزار کننده تظاهرات: 1-کنفدراسیون اتحادیه های کارگران 3F ( این کنفدراسیون بزرگترین اتحادیه کارگری دانمارک با 26 لوکال اتحادیه از کارگران ترانسپورت و ساختمانی و....میباشد. https://www.3f.dk/ 2-HK دومین اتحادیه بزرگ دانمارک میباشد که کارگران بخشهای مختلف خدمات و توزیع میباشد www.hk.dk 3-اتحادیه کارگری FOA سومین اتحادیه بزرگ با 32 لوکال اتحادیه ای میباشد. www.Foa.dk 4-اتحادیه سراسری مربیان کودک LFS www.lfs.dk 5-اتحادیه کارگران راه و ساختمان https://www.3f.dk/bjmf 6-اتحادیه معلمان شهر کپنهاک https://www.dlf.org/ 7-سازمان سراسری زنان دانمارک ( شورای زنان- kvinderåd) https://kvinderaadet.dk/ 8-شورای سراسری دانشجویان دانمارک https://www.dsfnet.dk/ 9-اتحادیه متخصصین IT https://www.prosa.dk/ 10-اتحادیه آکادمیکها https://dm.dk/ 11-اتحادیه پرستاران دانمارک https://dsr.dk/ با همکاری کمیته زن زندگی ازادی در دانمارک سخنرانان: Pia Heidi Nielsen پیه هایدی نیلسن عضو هیئت مدیره اتحادیه FOA / Sherry List، شری لیست از اتحادیه IT ناهید ریاضی مبارز حقوق زن و نویسنده / Jan Hoby, ین هابی عضو هیئت مدیره و دبیر اتحادیه LSF Janne Gleerup از هیئت مدیره اتحادیه آکادمیکها موزیک: الیه جوکار

احزاب و گروههای حمایت کننده: کمیته کارگری حزب چپ پارلمانی Enhedslisten، گروه چپ Demos، کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران، حزب کمونیست ایران- کمیته دانمارک

آدرس اطلاعیه به دانمارکی و انگلیسی

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page