top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

رشد جبنش سکولار در تقابل با اسلام سیاسی

Updated: Mar 7, 2022


رشد جبنش سکولار در تقابل با اسلام سیاسی

مدافعین حقوق زنان در روز ٨ مارس ٬ روز جهانی زن در ٦ کشورشامل کانادا٬ انگلستان٬ المان٬ فرانسه ٬ سوئد ٬ استرالیا و افغانستان سمینارها و میز گرد در رابط با رشد و گسترش جبنش سکولار در تقابل با اسلام سیاسی در جهان بلاخص در خاورمیانه " بر گذار می کنند٠ مدافعین حقوق زنان در مورد وضعیت حقوق زنان٬ زن ستیزی توسط اسلام سیاسی و نیاز فوری به حمایت گسترده از جنبش سکولار تاکید می کنند٠

این جلاسات در زوم برگزار می شوند٠


می توانند در آن شرکت کنند٠ علاعقمندان


کانادا ساعت ٦- ٨ شب بوقت تورنتو

انگلیس ساعت ٧-٨ شب بوقت لندن

المان ساعت ١١صبح تا ١ بعد از ظهر بوقت کلن

فرانسه ساعت ٩-١١ صبح

ساعت سوئد٬ - ٧-٨ شب بوقت سوئد

Where: Join Zoom Meeting

Meeting ID:

853 3934 9360

Passcode: IWD17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page