top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

مالالا یوسف زائی، یک دختر ۱۴ ساله پاکستانی مورد حمله افراد طالبان قرار گرفتمالالا یوسف زائی، یک دختر ۱۴ ساله پاکستانی، دیروز در حالیکه سوار اتوبوس مدرسه می شد مورد حمله تعدادی از افراد طالبان قرار گرفت. تروریست ها بسمت مالالا شلیک کردند، گلوله ای به مغز مالالا اصابت کرد و حال او وخیم گزارش شده است. دختر نوجوان دیگری هم در این عمل تروریستی مورد اصابت گلوله قرار گرفت .

مالالا مقیم بزرگترین شهر دره سوات در منطقه پیشاور است که بمدت دو سال از ۹- ۲۰۰۷ تحت حکومت طالبان قرار داشت و در سال ۲۰۰۹ بدنبال یک جنگ شدید میان ارتش پاکستان و نیروهای طالبان، از دست طالبان خارج شد. مالالا در سال ۲۰۰۹ برای انتشار خاطرات خود تحت طالبان در بلاگ بی بی سی مورد توجه جهانیان قرار گرفت. مالالا از آتش زدن مدارس دخترانه توسط طالبان و قتل مخالفین شان در دره سوات در منطقه پیشاور حکایت کرد. این دختر در یک فیلم مستند در حال گریه از آرزوی خود برای پزشک شدن صحبت نمود. مالالا به یک فعال مبارزه برای حق تحصیل دختران بدل شده است. مالالا سال گذشته اولین جایزه صلح را در پاکستان از آن خود کرد و همچنین از طرف موسسه هلندی حق کودکان برای دریافت جایزه بین المللی صلح کاندید شد .

طالبان بارها مالالا را تهدید به مرگ کرده بود و بالاخره در روز روشن در اتوبوس مدرسه این دختر نوجوان را به گلوله بست. تروریسم اسلامی طالبانی خطری بزرگ برای مردم، بویژه زنان در افغانستان و پاکستان است. بیش از ده سال جنگ میان دو قطب تروریستی، از نوع اسلامی و دولتی در منطقه نه تنها یک ذره امنیت زندگی مردم را افزایش نداده است، بلکه جامعه افغانستان و عراق را به یک ویرانه بدل کرده است و هر روز تعدادی از مردم بیگناه زیر دست و پای این جنایتکاران به خاک می افتند. بیرق جنبش تروریستی اسلامی از نوع القاعده، طالبان یا رژیم اسلامی ایران، زن ستیزی، جنایت و اعدام است. تنها راه مقابله با این جریان بپاخاستن قطب سوم، قطب بشریت آزادیخواه و متمدن است.

خیزش های توده ای در منطقه می رفت که دست هر دو قطب را از منطقه کوتاه کند، اما با دخالت تروریسم دولتی و قیچی کردن پروسه مبارزات مردم، بار دیگر اسلامیست ها دارند پر و بال میگیرند. دنیا باید به حمایت و پشتیبانی از مبارزات مردم منطقه برای دستیابی به آزادی، برابری و رفاه بلند شود؛ دولتهای غربی و ناتو برای دخالت در منطقه باید محکوم شوند. مردم خواهان آزادی، برابری و رفاه هستند، اما دو قطب تروریستی در رقابت یا همکاری با یکدیگر خواب خوش را از آنها سلب نموده اند. مقابله تروریسم از هر نوع کار بشریت آزادیخواه و متمدن است.

زنده باد آزادی زن

سازمان آزادی زن ۱۰ اکتبر ۲۰۱۲

کودکان مذهب ندارند

کودکان و حجاب

طالبان و دولت پاکستان

دخالتگری نظای غرب و مسلح کردن طالبان برای به زانو در آورن دولت شوروی

-تقویت اسلام سیاسی در منطقه خاورمیانه باعث شد که عقب افتاده ترین ٬ خشنترین و غیر انسانی ترین قوانین در مورد مردم به اجرا در آید بخصوص زنان و کودکان

مذهب را بزور اسلحه بخورد مردم دادند٬ نقاب بصورت زنان وحتی کودکان خردسال کردند و کودکان را از مدرسه و شادی٬ از موسقی و رقص٬بازی و از فرا گیری هر نوع علم و هنر و حتی از خواندن محروم کردند. در دوران طالبان موسقی حرام شد٬ پوشیدن جین غربی نامید شد و سزای پوشیدن جین و نپوشیدن نقاب شلاق در ملع عام بود که در بعضی واقع به قتل هم ی رسید

قطب سوم است که می تواند حقوق کودک را بطور کامل کسب کند.

می تواند کودکان را با اخرین تکنولژی آشنا کند و در یک محیط سالم و آرام به آنان آموزش دهد.

5 views0 comments

Comments


bottom of page