top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

ما امضا كنندگان زير حمايت خود را از منشور حداقلي تشكلهاي مستقل و مدني ايران اعلام مي كنيم

Updated: Apr 16, 2023

١٦ فرريه ٢٠٢٣

ما امضا كنندگان زير حمايت خود را از منشور حداقلي تشكلهاي مستقل و مدني ايران اعلام مي كنيم

حمایت از منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران امر کل جامعه است!

این منشور پرچم بخشی از پیشروان طبقه کارگر و جامعه بپا خاسته ای در ایران است که می تواند و باید به پرچم کل طبقه کارگر, زنان و جوانان و همه ستمکشان جامعه بدل شود!

این منشور چکیده ای از خواسته و شعارهای مردمی است که چهار ماه خیابانهای اقصی نقاط ایران را به تسخیر آورده و در یک نبردنابرابر ستونهای پوسیده ای کل حاکمیت اسلامی را لرزانند و تا یک قدمی فروپاشی بردند.

این منشور را می توان به جرعت اولین سند برنامه حداقلی تشکلها و سازمانهای غیر حزبی و گراس روت در ایران دانست که میتواندمحوری جهت وحدت بخشیدن به جنبشهای مختلف جامعه در ایران بدل شود.

این منشور با مطالبات روشن آزادیخواهانه و برابری طلبانه اش درعین حال عرصه جدید و مهمی را در نقد و افشای تلاشهای جریاناتراست و سلطنت طلب گشوده است. جریاناتی که تمام هم خود را از یکطرف در بند و بست با سازمانهای امنیتی، مجالس و کاخهایدول ذینفع در برده کشی از کشورهای چون ایران مصروف میکنند و از طرف دیگر به بند و بست با جریانات به اصطلاح اصلاح طلبیکه تا دیروز خود بخشی از حکومت و ماشین سرکوب بودند، میپردازند تا سر انقلاب را پیشاپیش ببرند.

این منشور یک پرچم برنامه ای و سیاسی است که میتواند به مبارزات کارگران، زحمتکشان و همه ستم دیدگان در ایران یک هویتسیاسی و فرا محلی و صنفی بخشد.

باید تلاش کار این منشور به پرچم همه نیروها دخیل در جنبش کارگری، جنبش رهایی زن، جنبش دانشجویی و..بدل شود و مبنایبرای اتحاد و همبستگی همه مردم انقلابی برای به زیر کشیدن رژیم اسلامی گردد.

زنده باد آزادی, زنده باد انقلاب

-هما ارجمند

-جليل بهروزي

-مريم نمازي

-نسرين رمضانعلي

-مرسده قائدي

-حبيب نصوري

شهناز خنداني

- اشرف بهير

مهران اميري

-شهره قنبري

-مهين عليپور

-حسن پويا

-فريبرزپويا

-مريم سلطاني

-ناهيد نوين

-سامان ارس

-يك قانون براي همه

-برنامه خاوران

-برنامه نان و گل سرخ

-كمپين بين المللي براي يك سيستم آموزشي سكولار واحد

-كمپين بين المللي بستن سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي

-كمپين عليه قتلهاي ناموسي

-سازمان افغان بدلون

-شورای حمایت از مبارزات مردم ایران " شهر کلن آلمان "


23 views0 comments

Comments


bottom of page