top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

پخش مستقیم همایش کلن در حمایت از منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی در ایران

پخش مستقیم همایش کلن

در حمایت از منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی در ایران

روز شنبه ۲۲ آوریل ۲۰۲۳

ساعت ۱۰ صبح به وقت اروپای مرکزی

این مراسم بطور هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی زیر پخش میشود:

در کانال یوتیوب

در شبکه Zoom

Meeting ID: 827 1390 2405

Passcode: 976265

در شبکه twitter

در شبکه Clubhouse


هیئت برگزارکننده همایش
41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page