top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

کمپین علیه دادگاههای شرعى در کانادا کجا ایستاده است؟

کمپین علیه دادگاههای شرعى در کانادا کجا ایستاده است؟

هما ارجمند

homawpi@rogers.com

مدتى است اسلام سیاسى در حیات خلوت غرب، با علم حقوقى و فرهنگى و اجتماعى، جبهه ای علیه دستاوردهای مبارزه مردم غرب و برای پراکندن تمرکز فشار به مرکز قدر قدرتى خویش، یعنى کشورهای اسلام زده و یا تحت حاکمیت اسلام سیاسى، گشوده است. نوک تیز حمله این جبهه اساسا سکولاریسم و حقوق زنان است. مولتى کالچرالیسم و "سیاست دفاع از فرهنگ های متفاوت" در این کشورها آبشخور پر و بال گرفتن این جنبش است. این حرکت ارتجاعى در کانادا اکنون با کمپینى برای ایجاد دادگاههای شرعى در کانادا به میدان آمده است. ظاهرا مشتى ملا و مکلا دور هم جمع شده اند و از لایحه جدید ایالت انتاریو کانادا تحت عنوان "لایحه حکمیت انتاریو" بهره جسته و خواب دیده اند که دادگاههای شرعى را در سیستم قضایى این کشور وارد کنند. هم میخواهند در سطح جامعه عرض اندام کنند و فرهنگ سکولار در جامعه را مورد تعرض قرار دهند و هم دست قوانینى که اندک دفاعى از حقوق زنان و کودکان میکند را از سر خود کوتاه کنند و کسى مزاحم آنها در لگد کردن حقوق زن و کودک در خانواده های اسلامى نباشد. توجیه شان هم این است که بدین وسیله از هزینه دادگاههای موجود کاسته و پروسه قضایى را تسریع خواهند کرد!

در مقابل این حرکت ارتجاعى اسلامیها، کمپینى در کانادا آغاز شده که بطور خلاصه به پیشرفتهای آن در مدت کوتاهى که از آن میگذرد اشاره ای میکنم. ما بعنوان کمپین دفاع از حقوق زنان در ایران، کمپین علیه دادگاههای شرعى را به محض اطلاع از چند و چون حرکت جریانات اسلامى با دادن یک طومار الکترونیکى آغاز کردیم. طوماری که اهداف جنبش اسلامى از ایجاد دادگاههای شرعى، عواقب و نتایج این حرکت در رابطه با زنان و حقوق آن را نشان داده و با پیش کشیدن یکسری مطالبات سکولار و علیه مذهب از همه انسانهای آزادیخواه و طرفدار حقوق زنان خواستیم به این کمپین بپیوندند. از همان ابتدا قصد مان این بود که یک جنبش قدرتمندی را علیه این جریانات راه بیندازیم. جنبشى که لازم نیست ابداع کرد و بطور حى و حاضر موجود و از پایه های محکمى هم در جامعه برخوردار است و آن جنبش سکولاریسم و مدافع حقوق زنان است. کار ما اساسا باید معطوف به میدان آوردن آن و تبدیل آن به یک نیروی مادی برای به عقب راندن جریانات اسلامى طرفدار آن باشد. از همان ابتدا مى دانستیم با چه جریانى سرشاخ خواهیم شد. جریانى که از سیاهى لشکر بزرگى برخوردار بوده و پیشرویهای زیادی را هم بخاطر حمایتهای دولتها و احزاب در قدرت و منابع وسیع مالى داشته است. در مقابل این جریان در عرصه اجتماعى و فرهنگى نه تنها نیروی بازدارنده قوی ای مقابل شان نبوده بلکه حتى توسط جریانات مختلفى تشویق و ترغیب هم شدند که از آن جمله میتوان به مدافعین تز ارتجاعى نسبیت فرهنگى، گروههای "چپ" که از فرط "ضد امپریالیستى" بودن که در جنبش ضد جنگ هم فرش قرمز زیر پای اسلامیها پهن کردند، و نیز برخى از گروهها و جریانات طرفدار "حقوق بشر" و "حقوق زنان" که از ترس خوردن انگ ضد راسیستى سکوت کرده اند، اشاره کرد. این بود که کار ما از این زاویه سنگین بود ولى از جنبه های دیگر آسان. چرا که گوشهای شنوا به ما، مایى که طرفدار پیگیر حقوق زنان هستیم و مخالف هرگونه دخالت مذهبى در زندگى خصوصى افرادیم صد چندان بود.

پس از اعلام طومار الکترونیکى کمپین دفاع از حقوق زنان در عراق فورا پشتیبانى کرد. چند فعال سرشناس و دو تشکل حقوق بشری و مدافع حقوق زنان از کانادا نیز حمایت همجانبه خویش را از حرکت ما اعلام کردند. تا حال بیش از هزار نفر از طیفهای مختلف و از کشورهای بنگلادش، فرانسه، هند، استرلیا، ایران، و ترکیه پای طومار ما را امضا کردند و خیلى ها پیشتازی ما را در این رابطه تحسین نمودند. پای ما به مدیای اصلى کشیده شده است و تا حال چندین مصاحبه رادیویى داشته ایم و سى بى سى، تلویزیون سراسری کانادا، در حال تهیه یک برنامه مستند در این خصوص است که بطور مشخص میخواهد ما یک رکن اصلى آن باشیم. هرچند که مرکز عمده فعالیت ما تورنتو و ونکوور است اما در ویکتوریا و اتاوا نیز این کمپین را آغاز کرده ایم.

این کمپین تا همین جا جریانات اسلامى را در نگرانى شدیدی فرو برده است. یکى از سرانشان تماس گرفته و کاملا تدافعى توضیح میداد که "ما اصلا قصدمان ایجاد دادگاههای آنچنانى که در ایران و افغانستان راه افتاده، نیست". یکى دیگر حتى برای نشان دادن تفاوتشان میگفت "ما میخواهیم این دادگاهها حق طلاق را برای زنان هنگام ازدواج به رسمیت بشناسد تا هنگام جدایى مشکلى نداشته باشند"!. مغز متفکر و طراح دادگاههای شرعى تهدید کرده که یک طومار صد هزار نفری به نفع طرحش جمع خواهد کرد. یک وحشت دیگرشان این است که زنان "مسلمان" حمایت فعالى از طرحشان نکنند.

زمینه هایى که تا حال ایجاد کرده ایم به ما امکان داده که به پای یک پانل بزرگى با شرکت فعالین سرشناس جنبش زنان ایران، عراق و کانادا و خود جریانات اصلى طراح دادگاههای شرعى در کانادا برویم. این برنامه را به مناسبت ٨ مارس روز جهانى زن تدارک مى بینیم. خیلیها از هم اکنون حمایت و یاری خویش را برای برپا داشتن این پانل اعلام کرده اند. چندین رسانه خبری قول داده اند که برای تهیه رپرتاژ به این پانل خواهند آمد. میخواهیم در این میدان هم نقشه های ارتجاعى شان را افشا کنیم و هر چه بیشتر نیروهای سکولار جامعه را برای عقب راندن شان بسیج کنیم. از دیگر برنامه های ما، داشتن یک تظاهرات قدرتمند مقابل مجلس کانادا است. میخواهیم با پیام "دست مذهب از زندگى مردم کوتاه" بدانجا برویم.

کمپینى را که علیه جنبش اسلامى در کانادا آغاز کرده ایم شروعش دادگاههای شرعى است. قدم بعدی ما کمپینى خواهد بود علیه حجاب کردن بر سر کودکان. چیزی که این جماعت به راحتى به دختران خرد سال تحمیل کرده و تا حال جریانى هم برعلیه آن اعتراض نکرده است. نباید گذاشت اینها بیش از این زنان و کودکان را در چنبره مذهب خفه کنند.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page