top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

سوء استفاده از کمونیست های خوشنام, عمق استیصال رژیم اسلامی

Updated: Apr 29سوء استفاده از کمونیست های خوشنام

در حاشیه جعل و تحریف مصاحبه آذر ماجدی

روزنامه مشرق با زرنگی احمقانه ای یک دقیقه کلیپ درست کرده که در آن دو تکه از صحبت های من در مصاحبه با محمود احمدی، از تلویزیون رودررو را چیده و کنار هم گذاشته است. یک تحریف واضح از سخنان من. این گفتگو در رابطه با کنفرانس نسل کشی در غزه، جنبش حق زن کجا می ایستد؟ و بیانیه آن با جلیل بهروزی و من انجام گرفت. رژیم اسلامی تلاش کرده که چنین القاء کند که من جریانات چپ و جنبش آزادی زن در ایران را (البته مشرق می گوید جنبش زن، زندگی، آزادی، لفظی که اتفاقا من استفاده نمی کنم) متهم به دریافت کمک مالی از دولت های غربی و نهادهای دموکراسی می کنم. این کذب محض است. اگر کسی به اصل مصاحبه گوش کند، این دو تکه به دو جای مختلف تعلق دارد و تکه کمک مالی به سازمان های فمینیست و سکولار در غرب بر میگردد.

این مضحکه فقط فلاکت و استیصال رژیم اسلامی در برابر مردم آزایخواه، جنبش آزادی زن و کارگری را نشان میدهد. آنچنان کنترل بر اوضاع را از دست داده است که از کمونیست های انقلابی کافر و بی دین و ضد اسلام برای اقناع مردم سند سازی می کند. با یک تیر دو نشان می زند: تخم شک و تردید در قلب های مردم می کارد؛ نام کمونیست های انقلابی خوشنام را خدشه دار می سازد.

اما کور خوانده است. دستش روست. استیصالش عیان، فلاکتش پر مزاح.

این اولین بار نیست که رژیم اسلامی از سخنان من سوء استفاده کرده است. چند سال پیش در برنامه پرگار بی بی سی درباره براندازی شرکت کردم. در این برنامه بحث به کنفرانس برلین و اکبر گنجی کشیده شد. من اعلام کردم اکبر گنجی در جنایات رژیم اسلامی شریک است. بی بی سی پس از پخش برنامه با اعتراض اکبر گنجی روبرو شد و این تکه از سخنان مرا سانسور کرد. سعید آرمان از تلویزیون پرتو با من درباره این سانسور مصاحبه کرد. رژیم اسلامی تکه سانسور شده صحبت های من و بخشی از گفتگوی سعید آرمان با من را از تلویزیون پخش کرد.

باری دیگر بخشی از سخنرانی من در کنفرانس سازمان آزادی زن در سوئد درباره جنبش آزادی زن که در آن به مسیح علینژاد و نقش او اشاره کره ام را از تلویزیون پخش نمود.

این سه اپیزود فقط و فقط بیانگر آنست که جنبش کمونیسم کارگری در ایران ریشه دار است. کمونیسم محبوب است. اگر حرف ما شنونده نداشت؛ اگر سخن ما بر دلها نمی نشست؛ اگر چهرۀ ما بر دلها نمی نشست، رژیم اسلامی به صرافت سوء استفاده از سخنان ما نمی افتاد. رژیم اسلامی ذاتاً زیرک و ذبل است، اما اکنون در بد مخمصه ای گیر افتاده، به در و دیوار می زند. با این تحریف، رژیم اسلامی به پای خود تیر زده است. استفاده از یک کمونیست دو آتشه که دشمنی اش با رژیم اسلامی شهره خاص و عام است برای مقابله با جنبش اعتراضی مردم، به ضررش تمام خواهد شد.

آذر ماجدی

10 آوریل 2024- 22 فروردین 1402


نسل كشي مردم فلسطين به بهانه جنگ با حماس مصاحبه با آذر ماجدي و جليل بهروزي 1 view0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page